Tarieven en voorwaarden

Muziekles op afspraak 

Kinderen t/m 21 jaar 0% btw en volwassenen exclusief 21% btw

1 uur €65,00 ex. btw
45 min. €48,75 ex. btw
30 min. €35,00 ex. btw

Eenmalige lessen of niet wekelijkse lessen
Kosteloze annuleringstermijn 48 uur voor aanvang 

Wekelijks muziekles

Het hele schooljaar wekelijks muziekles op een vast tijdstip, m.u.v. de schoolvakanties met betaling na afloop op factuur

30 min. €27,50 ex. btw

Reiskostenvergoeding

Voor muzieklessen, workshops of groepsonderwijs reken ik:

€0,23 cent per kilometer

Groepslessen (op basisscholen)

AMV-les, algemeen muziekonderwijs of blazersklassen

€75,00 ex. btw per uur 

(alleen lesgeven, klant regelt zelf (blaas)muziekinstrumenten)

€150,00 ex. btw per uur 

(Koperblazen.NL regelt zelf (blaas)instrumenten voor de groepslessen)

Workshop koperblazen (pBone) 

 • Vraag een workshop koperblazen aan, groepslessen blaasmuziek, sectierepetities of improvisatielessen voor bigbands of HaFaBra-orkesten.
 • De prijs is afhankelijk van locatie, groepsgrootte en tijdsduur, dus geef dat graag aan in de offerteaanvraag.

Neem hier contact op!

Tarieven bij HaFaBra-orkesten

Bij de volgende muziekverenigingen in de provincie Utrecht verloopt de betaling via de ledencontributie en gelden andere regels en tarieven: 

Btw-toeslag op muziekonderwijs

 • Voor muziekles aan minderjarigen van 21 jaar of jonger geldt een btw-toeslag van 0%.
 • Voor muziekles aan volwassenen ouder dan 21 jaar geldt een btw-toeslag van 21%

Algemene voorwaarden

 1. Muzieklessen kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden, tenzij de leerling vooruit heeft betaald met het kortingspakket "Lespakket wekelijks muziekles". 
 2. Op locaties buiten De Bilt reken ik reiskosten o.b.v. €0,23 cent per gereden kilometer voor muzieklessen, workshops of groepsonderwijs 
 3. "Muzieklessen op afspraak" worden altijd na afloop van de lessen gefactureerd naar de klant. 
 4. "Wekelijks muziekles" houdt in dat de leerling tegen gereduceerd tarief elke week op een vaste tijd muziekles krijgt, met uitzondering van de schoolvakanties. 

"Allround" muziekdocent Michiel

Als kind speelde Michiel euphonium bij zijn harmonieorkest in het Utrechtse dorp Leersum. In zijn studententijd aan het conservatorium Rotterdam heeft hij zichzelf eigen gemaakt in het bespelen van alle soorten blaasinstrumenten. 

Koperblaasworkshop

Koperblazen is het bespelen van instrumenten gemaakt van koper. Soms wordt het Engelse woord 'brass' gebruikt om deze instrumenten aan te duiden. Maak met blaasmuziek door een pBone-workshop (kunststof trombones) te boeken!

"Lespakket wekelijks muziekles"
(met korting)

Betaal per schooljaar (met vooruitbetaling) in één keer het jaarlijkse lesgeld voor je wekelijkse lessen voor ruim €7,50 korting per uur muziekles!


Het lesgeld voor dit "Lespakket wekelijks muziekles" is gebaseerd op 36 lessen van 30 minuten per schooljaar met betaling voorafgaand aan het schooljaar (1 september). "Muzieklessen op afspraak" of "wekelijks muziekles" wordt daarentegen altijd na afloop van de les gefactureerd. Om het aantal facturen te beperken biedt Koperblazen.NL de optie om in één keer 36 lessen van 30 minuten te betalen voor de een héél jaar muziekles, onder de volgende voorwaarden: 


 1. Jaarlijkse vooruitbetaling: De kosten bedragen 36 lessen maal €24,95, wat neerkomt op €895,- per jaar exclusief btw of betaling in 12 termijnen middels automatisch incasso van €75,00 ex. btw per maand. De betaling dient te geschieden vóór aanvang van het schooljaar (via factuur, met als uiterste betaaldatum 1 september van het betreffende schooljaar). 
 2. Btw-toeslag: Voor leerlingen tot 21 jaar berekenen we geen BTW, voor muziekles aan volwassenen ouder dan 21 jaar geldt een btw-toeslag van 21%. 
 3. Schoolvakanties: Tijdens de maanden juli en augustus worden in beginsel geen lessen gegeven. De exacte data van schoolvakanties zijn te vinden in de onderstaande voorwaarden. De eerste les van het nieuwe schooljaar wordt gepland rond 1 september.
 4. Beëindiging van het lespakket: De leerling heeft niet het recht om individuele lessen te annuleren. Indien de leerling het lespakket wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 30 dagen. Bij annulering vindt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden plaats, tenzij het om een annulering door de docent betreft, waarbij geen vervangende les gegeven is.
 5. Annulering door docent: In geval van annulering van lessen door de docent, zal deze zich inspannen om een vervanger te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de les op een ander tijdstip worden ingehaald. Mocht inhalen niet mogelijk zijn, dan zal het betreffende lesgeld worden gerestitueerd.

Proeflessen

Een proefles is helaas niet gratis, maar wat wel altijd kan is dat de nieuwe leerling vrijblijvend meeluistert bij een reguliere muziekles en ter plekke kennismaakt met de docent. De nieuwe leerling kan natuurlijk ook een muziekles op afspraak inplannen of een direct starten met wekelijks muziekles.

Lespakket wekelijks muziekles

Met de kortingsdeal "Lespakket wekelijks muziekles" betaalt de leerling voorafgaand aan het schooljaar de lessen in één keer. Overzichtelijk voor zowel docent als de leerling betalen van de facturen. Lees verder voor meer informatie!

Lespakket wekelijks muziekles

Met de kortingsdeal "Lespakket wekelijks muziekles" betaalt de leerling voorafgaand aan het schooljaar de lessen in één keer. Overzichtelijk voor zowel docent als de leerling betalen van de facturen. Lees verder voor meer informatie!

Subsidieaanvraag muziekles

Voor muziekles of muziekonderwijs bij Koperblazen.NL is subsidie aan te vragen bij diverse fondsen, zoals Stichting Leergeld, de U-pas en het Jeugdfonds Sport en Cultuur